قوانین و مقررات

با استفاده از این درگاه اینترنتی و امکانات و خدمات آن مشترک تایید می نماید درصورت درخواست مراجع ذی صلاح و حسب دستور مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران شرکت آسمان فراز سپاهان مجاز خواهد بود اطلاعات مربوط به مشترک را در اختیار مراجع درخواست کننده قرار دهد ؛ ضمن اینکه مسئولیت تخلفات ثبت شده و پیگیری شده توسط مراجع مطروحه بر عهده دارنده سرویس اینترنت و مالک خط تلفن ثبت شده در سیستم می باشد که به اختصار مشترک نامیده می شود.

ü       مشترک متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مرتبط با موضوع ارائه سرویس اینترنت و دستورالعملهایی که از سوی مراجع ذیربط صادر و ابلاغ شده و از طریق مبادی ذیربط اطلاع رسانی شده است را ضمن مطالعه رعایت نماید.

 

ü       مشترک متعهد می شود جهت جلوگیری از فعالیتهای غیر مجاز (مطابق قانون جرایم رایانه ای) در شبکه مربوط به خود، تمهیدات لازم را به کار بندد و شرکت آسمان فراز سپاهان هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این زمینه نخواهد داشت. همچنین مسئولیت حفاظت از مشخصات شامل نام کاربری و کلمه عبور به عهده مشترک می باشد.

ü       مشترک متعهد می شود ، از ایجاد هرگونه مزاحمت برای دیگران و اختلال در سرویسهای عمومی و خصوصی و اقدام و تلاش برای نفوذ به شبکه سرویس دهنده و سایر مشترکین و دسترسی بدون مجوز به اطلاعات خصوصی افراد، شرکتها و سازمانهای داخلی و خارجی و استفاده از خدمات سایر مشترکین خودداری نماید. در غیر اینصورت مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون جرائم رایانه ای با مشترک برخورد خواهد شد.

 

ü       مشترک متعهد می شود از هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته های اطلاعاتی درحال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد، خودداری نماید. 

ü       مشترک متعهد می شود از استفاده و ارائه خدمات ثانویه به اشخاص ثالث خودداری نماید. 

ü       مسئولیت استفاده اشخاص ثالث ازخدمات موضوع قرارداد به عهده مشترک است. 

ü       مشترک متعهد می شود در صورتی که به هر طریقی با استفاده از خدمات دریافتی به شرکت آسمان فراز سپاهان خسارت وارد نماید، نسبت به جبران آن اقدام نماید.

 

ü       مشترک موظف به رعایت قوانین و دستورالعملهای ابلاغی از طرف پلیس فتا در خصوص استفاده از تجهیزات بی سیم ارتباطی می باشد.